Obróć ekran

Obróć ekran

W celu prawidłowego wyświetlenia strony należy odwrócić telefon pionowo.


Fastulg Ice Spray

Urazy i kontuzjeICE SPRAY

Działanie fastulg® ICE SPRAY polega na uśmierzaniu bólu przez błyskawiczne obniżanie temperatury ciała w miejscu kontuzji.

Cena 14 zł400 ml

Fastulg Ice Spray

fastulg® ICE SPRAY jest preparatem polecanym dla osób aktywnie uprawiających sport, narażonych na różnego rodzaju urazy. Działa podobnie jak okład schładzający obrzęki. Skutecznie zmniejsza ból poprzez natychmiastowe obniżenie temperatury ciała w miejscu kontuzji. Szybko przywraca sprawność ruchową.


Produkt rozpylać ruchem wahadłowym nad kontuzjowanym miejscem z odległości 20 cm. Nie doprowadzić do pojawienia się białego nalotu. Nie stosować na otwarte rany.

Fastulg Ice SprayMentolKasztanowiecWinorośl


Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50ºC. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić podczas rozpylania. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia /gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Nie wdychać gazu / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Polski produkt dostępny w aptece
Przebadany dermatologicznie

Materiały do pobrania

Cena 14 zł400 ml


Fastulg Ice Spray